PARKI LINOWE

MIERZEJA

Regulamin Parków Linowych

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 3. TRASY:

Trasa średnia przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 120 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.

 1. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 155 cm z trasy dziecięcej (średniej i niskiej) jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Lecz osoby o wzroście ponad 155 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody. Analogicznie ma się to do poruszania po trasie niskiej przez osoby o wzroście powyżej 125cm.
 2. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 3. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 4. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
 5. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 7. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
 8. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym”:
 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
 • Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 • Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakóbowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa)
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

Park Linowy Mikoszewo
Otwarty tylko dla grup zorganizowanych.

Park Linowy Stegna

Park Linowy Krynica Morska

Park Linowy Mikoszewo